Prof. Dr. Mevlüt Karakaya

Mevlüt Karakaya

Maliyeci

Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA
 
Ankara (Çankaya-Bala) – 1963, Baba adı Aşır, Anne adı Hatice. Akademisyen, Eski Genel Müdür ve Yeminli Mali Müşavir. Gazi Üniversitesi (GÜ) İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. GÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finans Ana Bilim Dalında yüksek lisans ve doktora yaptı. Aynı alanda doçent ve profesör unvanları aldı. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında ikinci yüksek lisansını yaptı. ABD’de Indiana ve Purdue Üniversitelerinde eğitim gördü. Gazi Üniversitesi yanında Hacettepe Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesinde Muhasebe-Finans ve Bankacılık konularında dersler verdi. Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yaptı. 25 ve 26’ncı dönemde Adana, 27’nci dönemde Ankara milletvekili seçildi. TBMM; Plan-Bütçe Komisyonu, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu üyeliği yaptı. Halen KİT Komisyonu Sözcüsü, Uluslararası komisyonlardan olan (NATO PA (Ekonomi ve Güvenlik) Komisyonu ile Parlamentolararası Birlik Komisyonu (PAB) Üyesi. MHP 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 Olağan Büyük Kurultaylarında Merkez Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. Halen MHP Başkanlık Divanı Üyesi, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Evli, 2 çocuk babası ve 4 torun dedesi.