Cengiz Şahin

Cengiz Şahin

Öğretim Üyesi

Kırşehir doğumlu. İlkokulu Kırşehir’de köy ilkokulunda, ortaokul ve liseyi Ankara Demetevler Lisesi’nde okudu. 1989 yılında Gazi Üniversitesi’nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında lisans öğrenimini tamamladı. 1989-1994 yılları arasında Almanya Essen Üniversitesi’nde psikoloji yüksek lisansı yaptı.  1999 yılında Gazi Üniversitesi’nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalında doktorasını tamamladı. 2013 yılında doçent, 2018 yılında ise profesörlük ünvanını aldı.

1996 yılından beri akademisyen olarak görev yapmaktadır. 1996-1997 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi, 1997-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi, 2006-2019 yılları arasında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde görev yaptı. 2019 yılından itibaren de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Görev yaptığı üniversitelerde anabilim dalı başkanlıkları, bölüm başkanlıkları, dekan yardımcılığı, fakülte kurulu üyeliği, araştırma merkezleri müdürlükleri, üniversite yönetim kurulu üyeliği yaptı. Psikoloji alanının Türkiye genelinde teşkilatlanmış en büyük meslek örgütü olan Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin genel başkanlığını yürüttü. Birçok STK’da yönetici ve üye olarak görev aldı. Kırşehirli Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısıdır. 1986 yılından beri Ankara ili Keçiören ilçesinde ve 2019 yılından itibaren de Ankara ili Çankaya ilçesinde ikamet etmektedir.

14 adet Üniversite Bilimsel Araştırma Projesinde yöneticilik, 1 adet UNİCEF projesinde danışmanlık yaptı. 1 TUBİTAK yayın ödülü, 1 üniversite bilimsel yayın ödülü ve 1 Türk Bilim Dünyasına katkı ödülü aldı. Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde 50’nin üzerinde yayımlanmış makalesi, uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılarda sunulmuş bildiri kitaplarında basılmış 100’e yakın bildirisi ve konuşması bulunmaktadır. Çok sayıda lisansüstü tezler yönetti. Üniversitelerde ders olarak okutulan kitaplarda 15 adet kitap editörlüğü, bölüm yazarlığı ya da kitap çevirisi bulunmaktadır. Birçok bilimsel dergide editörlük yaptı. Geliştirdiği Sosyal Medya Bağımlılığı Anketi onlarca dile çevrildi. Yüzlerce çalıştay, panel, seminer ve konferansa düzenleme kurulu başkanı, düzenleme kurulu üyesi ve konuşmacı olarak katıldı. Yayınları 1700’den fazla uluslararası ve ulusal yayınlarda kaynak gösterildi.

Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde Psikoloji Bölümü öğretim üyesi ve üniversite yönetim kurulu üyesidir.

1999 seçimlerinden itibaren Partimizde aday adayı oldu ve il seçim komisyon üyesi olarak görev yaptı. 2021 yılında Merkez Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. Ardından Genel Başkanımızın tensipleriyle MHP Siyasi Etik Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi. 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin ardından yine Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli Beyefendi tarafından Deprem Felaketini İnceleme Değerlendirme ve İzleme Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi.

Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. Kızları tıp doktorudur. Eşi MEB’de psikolojik danışman olup Kızılcahamam’lıdır.