İL BAŞKANIMIZ SAYIN TURGAY BAŞTUĞ’UN AÇIKLAMASI

İL BAŞKANIMIZ SAYIN TURGAY BAŞTUĞ’UN AÇIKLAMASI

736 yıl önce Türkmen ruhundan doğan muhteşem uyanış fütuhat şuuru ile beslenmiş ve insanlık tarihine yön verecek bir zirveye tırmanmıştır.
Cihan devletimizin yeşermesinde ve yerleşmesinde; aklın rehberliği, imanın gücü, insaniyete saygı, adalete bağlılık, vicdanlı tutum kadar, kılıç gücü ve caydırıcı politikalar da belirleyici olmuştur.
Ertuğrul Ocağı, önceki dönemlerin kısır kavgalarından, kardeşler arasındaki husumetlerden dersler çıkarmıştır.
Hepsinden önemlisi bölünerek, ayrışarak, farklılaşarak büyük ülkülere ulaşılamayacağının farkına varmıştır.
400 çadırlık bir Türkmen topluluğunun kurduğu Beyliği, 624 yıllık kudretli bir imparatorluğa dönüştürmesinin özünde yatan sır ihanete asla geçit vermeme kararlılığında aranmalıdır.
736 yıldır Ertuğrul’un Ocağı ihanete sahne olmamıştır. Bu ocak zaman zaman fitneye şahit olmuş, onların da bedeli ağır olmuştur.
Bugünkü fitne sahiplerinin 732 yıl önceki Dündar Bey’den alacakları çokça ders olmalıdır.
MHP üzerinde hesap yapmanın bedeli ağırdır. Çünkü MHP, ihanete, rezalete, fitneye imkân tanımayacak kuvvettir.
MHP; Edebali dergâhı, Ertuğrul ocağıdır. Bura Roma Sarayı değil ki Brüstüs’lerimiz olsun.
Ancak kendini ısrarla çağımızın Brütüs’leri olarak görenler elbet pişman olacaklar ve hep bir ağızdan “Ay doğmuş süzülürken/Sabaha kalmadan affet” şarkısını koro halinde söyleyip af dileyecekler ancak bu istekleri kabul edilmeyecektir.
Soframızdan yemek yiyip doyunca düşman olanlara söylenecek tek söz; “Kötülük pek çok maske giyebilir. Hiçbiri iyilik maskesi kadar tehlikeli değildir.”
Ancak herkes bilsin ki; Ülkücü Hareket, her devirde ihanetin bağrına hançer olup saplanmayı görev bilmiştir.

Turgay BAŞTUĞ
MHP Ankara İl Başkanı